Ono što treba da zanate vezano za izolaciju krovova

Ono što treba da zanate vezano za izolaciju krovova

Parne brane, paropropusne i vodonepropusne folije su važni građevinski elementi. Neizostavni su elementi u današnjem modernom građevinarstvu, jer na mnogim pozicijama nije dovoljno ugraditi samo izolacioni materijal.

Nekada je jedini zahtev koji se postavljao pred krovne folije bio zaštita od prodora kiše i snega.

Današnji stilovi gradnje krovova i ugradnje tavanskih prostora zahtevaju upotrebu sofisticiranih materijala visokog kvaliteta, koji garantuju dugovečnost konstrukcije.

Krovne folije delimo na dve velike grupe, u zavisnosti od njihove namene i mesta gde se postavljaju:

1. Paropropusna – vodonepropusna folija – sprečava prodor kiše i snega u krovnu konstrukciju (vodonepropusna je – zato se stavlja sa gornje strane izolacije, prema krovnom pokrivaču), ali i da omogući vodenoj pari, koja je eventualno dospela u krovnu konstrukciju iz stambenog prostora, nesmetano otparivanje, tj. prolazak kroz nju u spoljašnjost ("diše krovna konstrukcija").

2. Parna brana – sprečava prodor vodene pare iz grejanog prostora u krovnu konstrukciju, gde se može kondenzovati.

Naime, ukoliko potkrovlje koristite kao životni prostor, svakodnevno svojim boravkom u njemu i svim svojim aktivnostima proizvodite vodenu paru, tj. vlagu (kuvanjem, tuširanjem, pranjem, sušenjem veša unutra i sl.).

Kada se vlažan i topao vazduh iz unutrašnjosti prostorija kreće kroz šupljine i pukotine u konstrukciji ka hladnijim zonama objekta, vodena para koju on sadrži može da se pretvori u vodu. Ova kondenzacija predstavlja idealno stanište za gljivice i buđ. Štaviše, ako vlaga prodre u izolacioni materijal, njegova izolaciona svojstva mogu biti smanjena i za šestinu, u poređenju sa suvim materijalom. Smanjena termoizolaciona svojstva dovode do akumuliranja vlage u konstrukciji, izazivajući tako lančanu reakciju koja neminovno dovodi do ozbiljnih oštećenja konstrukcije. Parna brana ovaj proces kontroliše i zato se ona postavlja ispod izolacije, tj. ka enterijeru.

Napomena: Sve folije imaju na sebi štampu sa jedne strane, i ta strana treba da bude okrenutaka onome ko foliju ugrađuje.

O vodenoj pari i kondenzaciji

 

  • Vodena para nastaje isparavanjem vode i dešava se na svim temperaturama (na brzinu isparavanja utiču temperatura, strujanje vazduha, postojeća količina vodene pare u vazduhu).

 

  • Difuzija vodene pare je pojava kretanja molekula vodene pare sa mesta veće koncentracije (većeg pritiska) ka mestu manje koncentracije (manjeg pritiska) sa težnjom da se izjednače. Difuzija vodene pare je poželjna zarad boljeg komfora u životnom prostoru i zdravije mikroklime, i ne izaziva štetne posledice po građevinske elemente, osim u slučaju pojave kondenzacije vodene pare.

  • Sd vrednost je parametar koji opisuje otpor koji neki građevinski materijal ima prema prolazu vodene pare.

Vrste folija prema Sd vrednosti

 

  • Paropropusne – vodonepropusne folije: folije sa Sd vrednošću manjom od 0,5m su paropropusne i njihova paropropusnost omogućava prolaz vodene pare iz izolacije kroz krovnu foliju.

 

  • Aktivne parne brane: folije sa Sd vrednošću od 2-5m spadaju u aktivne parne brane, tj. paroodbojne brane koje omogućavaju kontrolisani prolaz/difuziju vodene pare, sprečavajući tako da dođe do kondenzacije u termoizolacionom sloju.

 

  • Parne brane (paronepropusne folije): folije sa Sd vrednošću iznad 20m se koriste u prostorijama sa povećanom koncentracijom vodene pare kao što su bazeni, saune, vešeraj, kupatila itd. Napomena ove parne brane zahvaljujući vodonepropusnosti mogu da se primenjuju kod tradicionalnih krovnih konstrukcija sa dva ventilirajuća sloja (iznad i ispod krovne folije odnosno daščane oplate) gde se vodena para iz izolacije ne odvodi se kroz krovnu foliju već u donjem ventilirajućem sloju koji se nalazi ispod krovne folije odnosno daščane oplate.

 

  • Zaptivenost: jedino zaptivena i "ušuškana" konstrukcija može da zadrži topli vazduh unutra, a hladan spolja. Samim tim povećava se životni komfort i energetska efikasnost, što posledično smanjuje račune za grejanje i hlađenje.

 

  • Zaštita od uticaja vetra: odnosi se pre svega na slučajeve kada imamo izolaciju direktno ispod krovnog pokrivača. Efikasnost izolacije se može značajno umanjiti kada imamo infiltraciju vazduha i "hladni efekat" njegovim strujanjem.

Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja. Više informacija klikom na dugme "Prikaži detalje".
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.